Νέος νόμος 4957/2022 κομμωτών & τεχνιτών περιποίησης χεριών & ποδιών

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4957, μπορούν ΟΛΟΙ οι απόφοιτοι των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) και των πρώην Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών (ΕΕΣ) να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ για το 2022, με την απαραίτητη προϋπηρεσία των 600 ενσήμων. Οι εξετάσεις…